I forbindelse med at BØGELUNDE Forsamlingshus i 2009 fyldte 125 år
kunne man læse denne artikel i Skælskør Avis

Huset ligger der hvor det altid har ligget med ansigtet vendt mod Glænø, Ørslev og landsiden vendt mod Grenjebjerg, Rude og Kirkeskovsskolen. Mod nord er Bøgelunde og Sdr. Bjerge, så set i lyset af at det for 125 år siden især var Ørslev og Bjerge sogne, at forsamlingshuset bejlede til herfra, der skulle vælges 3 medlemmer fra hvert af disse sogne, og kun et medlem kunne vælges blandt udensogns andelshavere.

Bøgelunde Forsamlingshus oprindelige formål var at samle sognets beboere omkring højskoletanken. Det skulle være et folkets hjem, “hvor fælles anliggender kunne drøftes i frihedens og fordragelighedens ånd, og hvor det åndsbårne ord kunne have frit løb”.

Ovenstående har givet anledning til en masse forskellige aktiviteter igennem tiden, og hvor der tidligere manglede steder, hvor folket kunne mødes og diskutere alverdens og måske især egnens problemer, så er Bøgelunde Forsamlingshus nu mere et festlokale.

Igennem tiden har der været alverdens aktiviteter f.eks. alle mulige fester i forbindelse med højtider. Tidligere eksisterede der jo ikke halballer og diskoteker, så det var høst, pinse og julefester.

Inge og Kaj Hansen har haft danse skole på stedet. Rejsebiografen lagde også billetten ind og så har gulvet også i mange år (måske de første 100 år) lagt brædder til gymnastik for alle aldre. Det svære har sikkert været at springkarlene ikke skulle ramme loftet.

I nogle år var der også ungdoms klub i forsamlingshuset, of så har der været en lang tradition med at spille teater og dilletant.

Den store udfordring for forsamlingshuset vil altid være at kunne følge med tiden og være aktiv på en måde, så egnens beboere vil bruge huset. Mange unge mennesker ved måske ikke engang, hvad det er for noget med det forsamlingshus, som ligger der midt i det hele på Snedinge Møllevej.

Vi vil alle, der er med i forsamlingshuset nu gerne vende blikket tilbage mod tidligere tider, hvor huset jo blev omtalt som folkets hjem og prøve at skabe nyt liv i huset, så endnu flere især også yngre generationer vil bruge stedet.

Bøgelunde Forsamlingshus styres af en bestyrelse med en formand Carsten Pedersen, og i tilknytning til bestyrelsen er vennernes bestyrelse, som i sin tid blev oprettet for at skabe yderligere, samt at skrabe lidt penge sammen. For det er altid en udfordring at få penge nok til drift og vedligeholdelse.

Alle der har lyst til at være med i Bøgelunde Forsamlingshus venner kan kontakte formand Ingrid Jørgensen 58143291, eller sige til i forbindelse med arrangementer.

Vi fejrer begivenheden ved reception den 1. november og lørdag den 7. november fejres Bøgelunde Forsamlingshus med en stor jubilæums fest. Der bliver 3 retters fest banket, underholdning, dans og så vil hele huset være pyntet op til fest.